Vịnh thu lìa xứ

Vịnh thu lìa xứ

Rừng cây vàng úa rũ xôn xao
Báo hiệu thu sang lá xạc xào
Chim sóc chăm lo xây dựng tổ
Bướm ong im lặng viếng thăm hoa
Ngậm ngùi đất mẹ tình tan tác
Buồn tủi quê cha lệ ngấn trào
Lưu lạc xứ người cơm áo ấm
Ngẫm buồn cố xứ dạ nao nao !

Vivi
Norway 25.9/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s