Nấm mộ vô danh

Nấm mộ vô danh

Dòng sông ai xẻ làm hai
Bia xiêu mồ dịch, tang cài đầu non !

Lao xao con nước rẽ đôi dòng
Hai mươi năm lẻ lệ sầu đong
Lơ lửng đầu non tang trắng đổ
Cài lên hoang mộ mạt tình vong

Hắt hiu mưa bụi lấp thương đau
Tóc xanh sương điểm bạc hai màu
Biên ải mắt mờ đời thiếu phụ
Vợ chồng ngăn cách biệt xa nhau

Ngọn lửa tin yêu nung chí trai
Xả thân báo Quốc trĩu bờ vai
Mạt kiếp liệm hồn non nước vỡ
Nấm mồ cấm cố lệ bi ai

Ray rức nghĩa trang nỗi thở than
Hòa bình tàn lạnh khói hương nhang
Rừng rú xương phơi mồ lạc chủ
Vô danh nấm mộ trút hơi tàn !

Vivi
Norway 30.12.2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s