Nhớ về quê Mẹ

Nhớ về quê Mẹ

Công Cha Mẹ, ơn khắc ghi
Nợ tình Non Nước nhẹ đi sao đành !

Lâu lắm chưa về thăm cố xứ
Đau lòng nhớ Mẹ dệt vần thơ
Trải nỗi u buồn theo nét chữ
Công ơn dưỡng dục nợ ngu ngơ

Tuyết trắng xứ người cài núi bạc
Như hồn vong rũ giải khăn tang
Có gã lìa quê đời lưu lạc
Nhìn về đất Mẹ lệ hai hàng

Thầm đong hạt nhớ trời quê Mẹ
Nhớ thuở năm nào lạc tuổi thơ
Vọng lời ru mẹ ru nhè nhẹ
Lao xao con nước đục vô bờ

Đời ly biệt, Mẹ ơi con nợ
Nợ sinh thành dưỡng dục cù lao
Bao nhiêu hạt tuyết xôn xao vỡ
Là mấy hạt tình con chất cao

Lâu lắm chưa lần về thăm Mẹ
Kể từ ngày lìa xứ tha phương
Ngửa trông trời Mẹ sầu lặng lẽ
Cúi hôn đất khách tạc cố hương !

Vivi
Norway 10.11/2017

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s