Nung chính khí

Nung chính khí

Biên cương mở cửa đón chào
Tưng bừng giặc đỏ “năm sao” nhập vào !

Đời lê dân, không có gì quí đẹp
Xung quanh đầy giặc quỉ đỏ xôn xao
Sống cảnh bịp lừa, chẳng có gì cao
Chỉ khủng bố bỡi công an đầu súng

Cờ Sao đến là những ngày kinh khủng
Chế Độ độc tài đày đọa tù lao
Nuớc mắt xót xa Mẹ Việt nghẹn ngào
Mà ẩm uớt thói đời bi thiên cổ

Mắt thấy rõ, chỉ lương dân khốn khổ
Và nhìn thấu phường cuồng vọng cờ sao
Chúng thờ “hồ mao” nhuộm đỏ máu đào
Dựng chân lý mồ điên trên đất nước

Chính khí Việt khắp đất trời mơ ước
Chính khí Việt kết hoa nở đầy hoa
Nung chính khí lồng lộng khí anh hào
Gươm Ái Quốc vùng lên thề cứu Nước !

Vivi
Norway 07.2/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s