Nhục kiếp người

Nhục kiếp người

Ngẫm nghĩ mà ghê cái sự đời
Bã mồi danh lợi lắm trò chơi
Tranh giành thế lực lừa kinh tởm
Đấu đá quyền uy mị tuyệt vời
Chí sĩ trầm tư rừng biển nộp
Lê dân nuối tiếc máu xương rơi
Xứ người thả mộng về quê Mẹ
Đứng giữa trời nô nhục kiếp người !

Vivi
Norway 18.12/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s