Rũ mộng hờ

Rũ mộng hờ

Lỗi hẹn nước non soi nguyệt mờ
Nhìn về cố xứ xót hồn thơ
Tan gia vận mạt đợi thời đợi
Lụy quốc thời vong chờ vận chờ
Lìa xứ quê người sầu quạnh quẽ
Hoài hương đất Mẹ nhớ vu vơ
Dừng chân ngẫm lại trang bi sử
Một mảnh tình đau rũ mộng hờ !

Vivi
Norway 30.12.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s