Hương xuân

Hương xuân

Một chút nhớ cội mai trước ngõ
Hé nụ cười đón gió xuân sang
Cánh mai vàng chen nhau bỡ ngỡ
Như người tình lỡ chuyến đò ngang

Một chút vấn vương em gái nhỏ
Tà áo hồng e ấp nắng xuân
Ngại ngùng nhặt cánh hoa mai vỡ
Ép tim khô thầm gọi cố nhân

Một chút ngậm ngùi một chút đợi
Phố mộng tàn tiếng pháo thầm câm
Hồn trinh nữ đậu cành lộc nhủ
Đón xuân về hiu hắt đêm thâu

Một chút ngẫm trời xuân quê cũ
Buồn như hạt tuyết rũ tình rơi
Cánh én bơ vơ hồn cô quạnh
Tìm ánh hồng tang sưởi nợ đời !

Vivi
Norway 02.01/2021

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s