Ngẫm đời rũ nước

Ngẫm đời rũ nước

Nước non Non nước rũ hề
Nước đi đi mãi không về cùng Non !

Xếp bút nghiên, đáp núi sông
Biên cương trấn thủ, giữ đồng bỏ hoang
Trăng non chưa khuyết vội tàn
Lộng vầng mây bạc, cài tang chiến bào

Nợ thân trai, nhuộm máu đào
Lệ đau Mẹ Việt lao xao biển đời
Đá rên lá thở nghẹn lời
Lê dân não khúc mạt thời tan gia

Sông sâu cát lạnh hờn căm
Đứt nguồn nước cạn, xót nằm ủ sương
Bóng sầu đan sợi mộng thường
Thói đời dệt mảnh tình trường ly tan

Hai mươi năm, mấy ngàn đêm
Dọc ngang biên ải, nợ đền chí trai
Chính khí Việt, nặng bờ vai
Nung gươm Ái Quốc rũ cài Nước Non !

Vivi
Norway 16.01.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s