Hạ Nêu

Hạ Nêu

Thôi rồi tết cũng qua rồi
Hạ nêu cúng một mâm xôi nồi chè
Trâu về đồng lúa tốt khoe
Thì là năm mới măm me lè phè !

Vivi
Norway 18.02.2021
(Mồng bảy tháng giêng Tân Sửu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s