Thời đại côn đồ

Thời đại côn đồ

Đảng Hồ đích thị Cộng Nô
Việt Nam “Thời Đại” côn đồ lên ngôi !

Mắt đà rõ “Đảng hồ Cộng Đỏ”
Diệt sĩ phu, phá bỏ Non Sông
Chia ly – đày đoạ – cùm gông
Mấy mươi năm đã máu hồng Việt Nam

Tiếng ai oán oan vang góc tối
Chốn lao tù hấp hối kêu than
“Đảng hồ” độc ác dả man
Thủ tiêu, cùm trói, nào màng tình thương

Màu Cờ Máu đoạn trường dân Việt
Loài Cộng Phỉ ác nghiệt lâm ly
Ngàn năm truyền thống vứt đi
Thờ Mao, lạy Mác, bám ghì đảng nô

Những tên ngợm thờ Hồ đảng tặc
Dạ thú nhân lộ mặt rõ ràng
Tộc Việt ơi ! Hãy đập tan
Bảo tồn Non Nước, dân lành Cư An !

Vivi
Norway 26.3/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s