Bảo vật của triều Nguyễn

Những năm gần đây, nhiều cổ vật triều Nguyễn (1802 – 1945), trong đó, có nhiều bảo vật bằng vàng, bạc, đá quý được đấu giá công khai ở London, Paris, New York… hay được rao bán trên các trang web chuyên về cổ vật và nghệ thuật phẩm như eBay hay Spink. Đây quả là điều đáng buồn cho những ai quan tâm và yêu quí cổ vật Việt Nam nói chung và bảo vật của triều Nguyễn nói riêng.

“Ngọc tỷ truyền quốc” của vua Thiệu Trị.

Kim bội khắc dòng chữ Hoàng thứ nữ công chúa.

Tấm trấn phong, nhưng gồm 4 tấm vàng liên kết với nhau, có tổng chiều dài là 57,50 cm, cân nặng 1,66 kg. Mặt trước trấn phong chạm nổi hình bản đồ Việt Nam (tấm thứ 1), cảnh chùa Thiên Mụ (tấm thứ 2), cảnh Phu Văn Lâu và Kỳ Đài Huế (tấm thứ 3); đồ án rồng mây và văn thủy ba (tấm thứ 4).

Bảo vật của triều Nguyễn nhiều đến mức nào?

Sách phong bằng bạc mạ vàng.

Ấn “Quốc gia tín bảo” bằng vàng thời vua Gia Long.

Bảo vật của triều Nguyễn nhiều đến mức nào?

Ấn vàng “Thánh Tổ Nhân Hoàng đế chi bảo”, niên hiệu Thiệu Trị thứ 1 (1841).

Ấn vàng Đại Việt Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo.

Thái A Kiếm của Gia Long.

Năm 1885 – 1889 vua Đồng Khánh lên ngôi vào tháng 9/1885, người Pháp đã trả lại cho triều đình nhà Nguyễn một số kim bảo, ngọc tỉ và kim sách. Triều đình đã cho chuyển những bảo vật này về bảo quản và thờ trong điện Phụng Tiên.

…!!!…

Vivi
Sưu tầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s