Buồn rầu

Buồn rầu

Buồn buồn Non Nước rầu rầu
Nước đi đi mãi, bạc đầu Non trông !

Buồn chi em cho thói tình nát lệ
Cho nụ hoa rơi giữa buổi trời xuân
Cho bóng trăng chui trốn đáy ao tù
Cho tương tư kết trái đời bệnh tật

Buồn chi em cho dương trần úa đất
Cho lúa vàng bạc trắng liệm hồn thu
Cho thôn nữ gối ảo đêm sương mù
Cho bếp chiều cô đơn nhà hiu quạnh

Buồn chi em cho Nước Non rũ lặng
Cho rũ tình nuối tiếc hồn Tố Như
Cho con tạo rũ ảo thời vô tư
Cho cõi đời hành khất già rũ mộng

Buồn chi em cho lệ vàng ủ động
Cho Chính Khí Việt úa bạc non sông
Cho học trò thơ lạc vận Tiên Rồng
Cho chính sử thiên thu đong nợ rũ !

Vivi
Norway 08.4/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s