Tháng tư đen hề

Tháng tư đen hề

Tiếc thương công đức vua Hùng
Tháng tư Sĩ Đỏ, Trí Hèn lên ngôi !

Đốt nén hương cúi đầu Tưởng Niệm
Vong linh lính trận đã bỏ mình
Giữa chiến trường Non Nước điêu linh
Quyết bảo vệ “Tự Do – Công Lý”

Tháng tư, bốn sáu năm ngẫm lại
Nỗi kinh hoàng cờ đỏ tru dân
Xô Phật – Vứt Chúa – Kiếp phù vân
Dựng cơ đồ Độc Tài chủ nghĩa

Tháng tư, bốn sáu năm Cộng phịa
Đủ trò hề xảo trá mưu gian
Trù dập lương dân sống cơ hàn
Đảng vinh quang giàu sang thụ hưởng

Tháng tư, bốn sáu năm nhìn lại
Đảng Hồ rước giặc Tàu Cộng Mao
Mà những kẻ bảo vệ cờ sao
Mãi ôm súng, ôm sao giữ đảng

Tháng tư, bốn sáu năm lảng vảng
Dân Chủ, Độc Lập và Tự Do
Mấy từ nầy chúng mãi quanh co
Trí, Sĩ nô gian tôn vĩ đại

Tháng tư, bốn sáu năm nhẩm lại
Nay đâu còn cửa “Aỉ Nam Quan”
Qua bao đời trấn giặc hiên ngang
Máu xương cha ông đà gìn giữ

Tháng tư, bốn sáu năm lịch sử
Đảng Cộng Hồ bán Đất vinh thân
Dâng Biển Đảo, trù dập lương dân
Mà lắm kẻ tôn thờ bám đảng

Tháng tư, bốn sáu năm nghoảnh lại
Óc nhục thù Việt Cộng mị gian
Galang, Bidong, Tượng Đài phi tan
Xóa dấu tích thuyền nhân vượt biển

Tháng tư, bốn sáu năm vọng hiển
Khúc oan hờn tràn ngập đại dương
Hồn thuyền nhân lẩn thẩn muôn phương
Đầu ghềnh, bãi bể, gió vất vưởng

Tháng tư, bốn sáu năm đọng lại
Đời phế binh tủi nhục lưu ly
Thiếu thuốc, đói cơm, thân phận đì
Đau âm ỉ từng cơn âm ỉ

Tháng tư, bốn sáu năm mộng mị
Xe lăn – Nạng gỗ – Vòng hoa tang
Ta cuối đầu giấu lệ hai hàng
Tổ Quốc ơi ! Sầu đong Nước Việt

Chính Khí Việt ngàn năm Văn Hiến
Nung Chính Sử chí nở đầy hoa
Giống Lạc Hồng nung khí anh hào
Gươm Ái Quốc vùng lên báo Quốc !

Vivi
Norway Tháng tư đen 2021
(29.4.1975 bị bắt tại chiến trường)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s