Tháng tư đen sĩ gian

Tháng tư đen sĩ gian

Ba Đình tụ mặt sĩ gian
Rước Nga Tàu Cộng phá tan Sơn Hà !

Hòa bình sao chẳng thấy vui
Hòa bình sao chẳng không ngui máu đào
Hòa bình Quốc nhục lệ trào
Tháng tư cả nước nhà lao gông cùm

Hận thù tiếng Quốc não nùng
Hận thù xáo thịt điên khùng nồi da
Hận thù rước giặc vào nhà
Tháng tư Tộc Việt, Sơn Hà ly tan

Tháng tư đen, huyết sử tràn
Tháng tư địa ngục trần gian đọa đày
Tháng tư đen, đảng cướp ngày
Tháng tư nô Sĩ hăn say hận thù

Vinh quang Tổ Quốc tối mù
Vinh quang “Trí Tuệ” tham tru dân lành
Vinh quang chức tước nô manh
Tháng tư “Hồ Đảng” đua tranh nô Tàu

Chính Khí Việt, hiệp lực nhau
Quyết tâm nung chí xóa màu lầm than
Khí Tộc Việt ! Phất cờ tang
Vùng lên diệt sạch Việt Gian rợ Tàu !

Vivi
Norway 30.4/2021

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s