Tù binh lao cải

Tù binh lao cải

Kim Sơn, Nước Nhóc, Nghĩa Điền
An Trường, Vĩnh Thạnh, Mẹ hiền xót xa!

K18 chìm sâu hóc núi
Bên bờ con suối máu loang
Ngổn ngang xương sọ bỏ hoang
Đêm khuya thét rú, hồn oan não nùng

Đầu súng hung hung tanh tưởi
Mủ khô, thịt rữa, máu bầm
Tù binh thân xác nát bâm
Bón phân tranh cỏ, vong thân lạc mồ

Loạn tính hi hô mặt khỉ
Nhân loài súc quỉ ma dương
Rập rình trước cửa quanh tường
Hốt hồn cướp xác, tình thương mù loà

Lệ suối vỡ oà tuôn đổ
Tấm thân khốn khổ kiếp tù
Đảng gieo mầm độc oán thù
Giống nòi oán hận nghìn thu chất chồng !

Vivi
Norway 2000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s