Tháng tư hề

Tháng tư hề

Tháng tư tang phủ trắng quê ta
Mường Mán xôn xao rũ nước nhà
Cai ngục tung hoành đầy phố thị
Nhà tù đày đọa khắp rừng xa
Lom khom đầu bạc khoe công tội
Lố nhố râu xanh kể chánh tà
Ta lánh lên non cho khuất mắt
Vậy mà đeo bám chẳng buông ra !

Vivi
Norway 29.4/1995

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s