Chuông báo hiếu

Chuông báo hiếu

Chuông vọng tri ân Cha Mẹ
Cù lao sinh dưỡng, lặng lẽ khắc tâm !

Từ khi non nước bể dâu
Con xa Cha Mẹ, gạt sầu chia ly
Lệ buồn nhỏ tiễn con đi
Lìa quê đất tổ, chim di rẽ đàn

Nhớ quê nhặt bóng trăng vàng
Treo trời viễn xứ, mây ngàn vây quanh
Nhớ Cha Mẹ, nấm mồ xanh
Trọn đời con mãi chít vành khăn tang

Mẹ Cha ơi ! Lệ hai hàng
Nửa tuôn đất khách, nửa tràn cố hương
Đường về mây rối thê lương
Tim nghe Quốc lạc, đoạn trường tình quê

Lòng con hoài niệm vọng về
Tiếng chuông báo hiếu treo bờ tri ân
Trọn đời vắt lệ hồng trần
Tưới lên chữ Hiếu kính Cha Mẹ hiền !

Vivi
Norway 22.8/2021
(Ngày Vu Lan: Tri ân Cha Mẹ)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s