Tình sầu úa

Tình sầu úa

Nhớ em úa cả lối đi
Tháng ngày úa đợi khắc ghi bia chờ
Chiều tà úa bước thẩn thờ
Úa đêm kỷ niệm, vần thơ lạc đàn

Xa em úa trái tim vàng
Cầu tình úa nhịp, lệ tràn Sông Tương
Đàn chiều úa khúc đoạn trường
Năm canh thao thức úa giường tương tư

Chờ em úa mệnh Tố Như
Trăm năm úa mộng, dật dừ nụ hoa
Trăm năm úa bóng trăng già
Úa vườn trinh nữ, xót xa lá sầu

Mất em úa gối vọng lầu
Tóc mai tuyết điểm, úa cầu chia ly
Bia tình úa chữ đồng ghi
Mưa ngâu úa nhánh cây si lụy tình !

Vivi
Norway 10.02.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s