Thu rũ da vàng

Thu rũ da vàng

Nước non bi sử nước Non
Thu về rũ bóng héo hon da vàng !

ÁO tang từ độ thu về
VÀNG đôi mắt mẹ não nề lá bay
MẸ đong hạt lệ đắng cay
VÁ tròn chữ “S”, tháng ngày đau thương

NGÀN thu Non Nước vấn vương
NĂM buồn tháng lạnh, đoạn trường tiếng thu
TƠ lòng rối giữa mây mù
VÒ trang tình sử âm u tơ vàng

MÂY thu giăng mảnh khăn tang
CÀI lên mái tóc xuân xanh úa mòn
NÚI sầu nghiêng dáng héo hon
BẠC dòng Sông lạnh, tim son nhạt mầu

TƯƠNG Như gãy khúc nhạc sầu
TƯ tình hoài vọng, ngàn câu đoạn trường
SÔNG chia cách biệt tình thương
HÀN căm bi sử thê lương da vàng !

Vivi
Norway Thu 06.9/2021

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s