Xuân rũ

Xuân rũ

Một phút nàng xuân tắm bể dâu
Cuộc đời trở gió kéo mây sầu
Giống nòi ruồng bỏ lòng tan nát
Ngựa hí, dê kêu, chó cúi đầu

Thổn thức tàn đêm mắt xuân mờ
Thấy kinh đô cũ ngỡ là mơ
Trái tim rỉ máu chờ sao rụng
Nghe lời đất trở chẳng ai ngờ

Lệ Hằng Nga thắm kiếp tình si
Lòng vui đáy bể, cáo từ bi
Rắn, rết chui đầu mồ cỏ dại
Duyên xuân hữu ý sử vàng ghi

Mẹ Âu Cơ rộng vòng tay lớn
Ôm đàn con hiền sưởi nắng xuân
Bóng ngựa, dê quanh quẩn đôi lần
Tay mẹ chỉ núi non hùng vĩ !

Vivi
Norway 1994

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s