Nhìn về quê Mẹ

Nhìn về quê Mẹ

Virus Corona xuất từ Hán giặc
Virus Dacosa Việt tặc tru dân !

Ta thán não nùng Đất Tổ
Nát lòng nhục hổ cố hương
Lê dân tai kiếp thê lương
Cùm trong chế độ bá vương độc tà

Virus Dacosa hiến Nước
Tậu Vaccine độc dược Tàu Ô
Việt gian, Việt cộng, Việt nô
Bày mưu tẩu tán cơ đồ Tổ Tiên

Chế độ độc điên Hà Nội
Rước Tàu gây tội tạo thù
“Đỉnh cao trí tệ” cai tù
Tiếp tay Hán hóa, dập trù lê dân

Đảng trị kết thân Hán độc
Chính Khí Việt Tộc xót xa
Sĩ phu ơi ! Máu lệ pha
Lạc Hồng tận diệt, nước nhà tiêu tan

Tộc Việt Hán Gian vắt thịt
Đời dân mờ mịt tương lai
Đích danh “hồ đảng” nô tài
Tru dân diệt chủng, tay sai Cộng Tàu !

Vivi
Norway 09.10/2021

* Dacosa : Đảng Cộng Sản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s