Thu rũ Áo Vàng

Thu rũ Áo Vàng

Sầu thu rũ bóng hồn quê
Sông chao Núi ngã, não nề cố hương !

Hạt mưa thu “Áo Vàng” thấm lạnh
Tiếng Non buồn hiu quạnh bơ vơ
Đầu xanh nhuộm trắng bạc phơ
Cánh chim mòm mỏi mịt mờ trả vay

Chiếc Áo Vàng mòn tay mẹ vá
Bao xuân tàn sỏi đá lệ rơi
Thu về tơ rối bời bời
Bể dâu chữ “S”, thói đời rũ tang

Sông núi nghiêng Áo Vàng Mẹ khoát
Nợ thân trai gánh vác quê hương
Sa trường máu đổ thê lương
Đêm đêm Mẹ ngóng biên cương đợi chờ

Non sông rũ, thu mờ nguyệt khuyết
Tuổi xuân sầu nước biếc bèo trôi
Áo Vàng sổ chỉ đường bôi
Mây đen lố nhố, đỉnh đồi độc thâm !

Vivi
Norway 12.10/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s