Hạt mưa thu

Hạt mưa thu

Hạt mưa rũ bóng tang thu
Bầy đàn Mường Mán dập trù dân lương !

Rớt hạt mưa thu xào xạc
Ven đời lác đác bên song
Ngỡ hồn ai nhỏ lệ đong
Rơi vùng bi nhớ, nát lòng vi ơn

Hiu hắt từng cơn mưa bạc
Ru tình hoa lạc sang sông
Nụ hoa vỡ nhụy lệ hồng
Nửa hồn vọng Quốc, nửa hồn tha hương

Đâu nữa đời vương tình đọng
Còn đâu hạt vọng duyên xưa
Nào đâu tàn giọt thu mưa
Cho vườn hoa thắm, đong đưa nắng vàng

Hứng hạt thu tàn mưa rắc
Gió lùa lạnh ngắt miên man
Bao nhiêu hạt nước thu tang
Bấy nhiêu hạt nhớ cơ hàn quê cha !

Vivi
Norway 16.10.2000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s