Hề thu ảo

Hề thu ảo

Thu về ảo nhủ tự ban đầu
Tình lạc non sông úa hạt châu
Gieo hận non xanh bi nước nhục
Tạo thù nước đục lụy non sầu
Ảo gia ly biệt treo núi bạc 
Mị quốc lưu ly chất bể dâu
Thế sự trắng đen thời mạt vận
Hề hề thu ảo rũ tang đầu !

Vivi
Norway 03.10/2021

One thought on “Hề thu ảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s