Thu rũ ven đời

Thu rũ ven đời

Nhìn thu đất khách xác xơ cây
Như gã tha hương vuốt lệ đầy
Thương xót quanh đây rừng lá rũ
Quặn đau bên đó nước non gầy
Manh nơi lưu xứ manh manh lũ
Mị chốn lìa quê mị mị bầy
Hoài niệm bao thu thân phận lạc
Ven đời nghĩ nước mắt quầng xây !

Vivi
Norway 12.11/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s