Lìa quê

Lìa quê

Lại nhớ nhà, buồn chơi vơi
Công Cha nghĩa Mẹ, trọn đời khắc ghi !

Lâu rồi quê mẹ chưa về
Từ khi lưu lạc, não nề vần thơ
Tổ Quốc yêu, trang Sử mờ
Mái đầu sương trắng bơ vơ rũ tình

Vầng mây lạc gió lặng thinh
Giữa trời lưu xứ bóng hình sầu phơi
Đêm ngồi đếm hạt nhớ rơi
Trút về đất mẹ cho vơi nỗi lòng

Quê Mẹ đó, Lạc Việt hong
Nước non rũ ảo, ngẫm chong trăng già
Tiếng Quốc than, rũ gia gia
Thấm sâu tri mộng trầm kha tang cài

Ngẫm đời vuốt lệ bi ai
Nửa chôn đất khách, nửa cài cố hương
Mấy mươi năm mãi vấn vương
Lối về lỗi hẹn con đường lìa quê !

Vivi
Norway 10.11/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s