Thời thu rũ

Thời thu rũ

Bơ vơ buồn nhớ lá vàng bay
Rớt mặt hồ thu em ngủ say
Thuở ấy ngẩn ngơ ôm gối mộng
Tương tư khất thực men tình vay

Ngẫm lá vàng rơi lại nhớ nhiều
Nhớ thời thu lạnh cảnh buồn thiu
Ví như đổi được thời thu ấy
Đổi cả đời anh vạt nắng chiều

Nếu biết thu về lại biệt em
Nếu biết tình thu gió chẳng êm
Nếu biết cõi đời lừa mị ảo
Thà kiếp trần gian rũ bóng đêm

Nhớ tóc em bay rơi hạt tình
Xao hồ thu úa gãy cành si
Ven đời sóng vỗ thầm nhung nhớ
Tạc mộ tương tư một bóng hình !

Vivi
Norway 10.11/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s