Hành khất

Hành khất

Hành khất già, về trong đêm
Giữa thành phố ảo não nề đắng cay
Mái tóc hoa, gió nhẹ bay
Đắp manh chiếu rách xót thay bụi mờ
Lạnh lùng ru giấc mộng hờ
Ven đường bi kiếp bơ vơ thói đời
Bàn tay buông rũ mị lời
Ngửa xin hai chữ “tình người” hữu tâm !

Vivi
Norway 02.01/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s