Hạ nêu

Hạ nêu

Thôi rồi ngày tết hết rồi
Hạ nêu cúng một mâm xôi nồi chè
Tiễn trâu đi, đón hổ về
Thì là năm mới năm me tà tà !

Vivi
Norway 07.2/2022
(Mồng 7 tết Nhâm Dần)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s