Thuở ấy

Thuở ấy

Lỗi thời áo trắng hoa dang dở
Khai nụ tình xuân hé mộng vàng
Cành si ta ép vào trang vở
Cho hoa khôn rũ giữa đời hoang

Xuân này bỗng nhớ quê hương mẹ
Chiếc áo ngày xưa có hẹn chờ
Hay đã phai màu thầm lặng lẽ
Trôi theo vận nước phủ sương mờ

Áo trắng ươm mơ hương sắc lạc
Treo đồi đỉnh vọng gọi mây ngàn
Áo trắng ngây thơ duyên kiếp mạt
Hương tình úa rũ trắng màu tang

Hoa mộng vội cài duyên áo trắng
Trái mùa hoang vỡ cánh hoa rơi
Ta gom tình sử đêm hoang vắng
Đếm lệ tương tư tưới bóng đời !

Vivi
Norway 12.2/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s