Nhớ cố Quốc

Nhớ cố Quốc

Non Nước hoạ mồ vô chủ
Lệ chiều thầm nhủ Nước Non !

Nắng treo mặt nước chiều tà
Thuyền tình sóng dập, lệ pha cốc sầu
Từ khi tình Nước bạc đầu
Vành tang vội chít, sông sâu ngóng chờ

Dang tay nhặt cánh hoa mơ
Giữa dòng đời lạnh, bơ vơ mỗi chiều
Buồn trông vạt nắng khắt khiu
Xót xa Hòn Vọng hắt hiu gió gào

Mấy mươi năm, biển lệ trào
Con thuyền mạc kiếp năm nào còn đây
Con thuyền bạc mệnh hao gầy
Con thuyền Non Nước chở đầy đau thương

Chiều tàn chết bóng tà dương
Tiếng chiêm Quốc mạt, đoạn trường ly tan
Kết sầu vá mảnh khăn tang
Lệ chiều thấm lạnh Giang San tộc Hồng !

Vivi
Norway 31.3/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s