Trường yêu tôi

Trường yêu tôi

Mây xuân rũ bóng non sông
Đời trai rũ nợ, chí công rũ tình !

Vạt nắng xuân rơi cố xứ
Quê người lữ thứ chim di
Trầm tư một gã tình si
Ngẫm về trường cũ, sầu bi thuở nào

Nỗi nhớ xanh xao lủi thủi
Rớt từng hạt tủi yêu thương
Mây xuân u ám thê lương
Cài lên tang phủ mái trường xót xa

Từ buổi tan gia lạc tổ
Quê nghèo lệ đổ tình rơi
Trường yêu ơi ! Vắt thói đời
Gom tia nắng rũ tạc lời cố tri

Sông núi hàn vi lận đận
Rũ thời mạt vận sử tang
Đêm nghe tiếng Quốc thở than
Bên bờ viễn xứ miên man canh trường

Lệ sử rũ vườn sỏi đá
Bạc đầu rũ gã lìa quê
Tang xuân rũ bóng Non thề
Liệm hồn Cố Quốc rũ về trường yêu !

Vivi
Norway 12.4/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s