Tình bạn tháng tư đen

Tình bạn tháng tư đen

Hôm nay đốt nén hương tưởng niệm
Bạn tình lính chiến hứng phong ba
Hai chín tháng tư ngày vĩnh biệt
Bạn bỏ trần đời bỏ lại ta

Nấm mộ đơn sơ chiều hôm đó
Mây trời buồn rũ lệ sa mưa
Chít mảnh khăn tang bằng khói súng
Khấn niệm đôi lời vội tiễn đưa

Tháng tư đen! Vấn đời thao thức
Nhấp nợ Giang Sơn buổi biệt ly
Đất mẹ tang thương hàn ký ức
Mấy chục năm rồi dạ khắc ghi

Lời thề Tổ Quốc nào quên được
Hẹn ngày trở lại kết vòng hoa
Cài lên hoang mộ tình yêu Nước
Suối vàng thanh thản khúc hoan ca

Ngày bạn ngủ yên lòng đất mẹ
Đời ta đày đọa xích cùm gông
Bốn mươi bảy năm, ôi chẳng lẹ
Mỗi độ tháng tư vuốt lệ hồng !

Vivi
Norway 29.4/2022
(Vĩnh biệt 29.4.1975 – My, Phúc…!)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s