Quốc khánh Nauy

Quốc khánh Nauy

Tháng năm, mười bảy, Na Uy
Cờ bay phất phới, uy nghi Sơn Hà
Chào mừng Quốc Khánh hoan ca
Ghi ơn Tiên Tổ, nước nhà phồn vinh

Diệt ngoại xâm, Quốc quang minh
Tự Do Độc Lập, thanh bình quê hương
Tình nhà, tình Nước, tình thương
Trẻ già nam nữ, Quân Vương một lòng

Ta lưu lạc, thấy thầm mong
Nguyện cầu quê Mẹ, giống dòng Rồng Tiên
Nắm tay nhau giữ đất hiền
Công bình bác ái, đoàn viên mọi nhà !

Vivi
Norway 17.5/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s