Tình yêu

Tình yêu

Thôi nhé đừng quì sám hối
Cây si rũ mị lừa dối mông lung !

Ta chán ngắt tình yêu giả dối
Lời ngọt ngào khe khẽ bờ môi
Trái tim khô treo lửng lưng đồi
Phơi trong gió trưa hè nắng dãi

Ta chán ngắt thứ tình thừa thãi
Mang thân chùm búi tóc lệ ru
Bóng trăng nghiêng chen lấn mây mù
Ôm gối chiếc thầm hôn nhè nhẹ

Ta chán ngắt cuộc tình khe khẽ
Yêu âm thầm mộng mị thâu đêm
Bướm phù du vỗ cánh rũ mềm
In giá lạnh sông tương tuyết phủ

Ta chán ngắt duyên tình ủ rũ
Yêu vu vơ se lạc chỉ hồng
Ôm mộng lẻ trôi giữa dòng sông
Hồn thẩn thờ nhặt hoa sầu rụng !

Vivi
Norway 25.5/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s