Hưng thời trí sĩ đỏ

Hưng thời trí sĩ đỏ

Nằm chờ sung rụng nằm chờ
Sĩ gian trí gỗ, sĩ hờ trí nô !

Hưng thời bè đảng sĩ gian
Rước quân Tàu Cộng phá tan Sơn Hà
Rừng vàng biển bạc lệ nhòa
Thấm trang sử lạnh, nước nhà ngã nghiêng

Hưng thời trí sĩ xảo điên
Tôn thờ ngợm đỏ gông xiềng lê dân
Giống nòi Tộc Việt phù vân
Bên bờ diệt chủng, xóa thân Tông Đồ

Sĩ hờ hờ, trí nô nô
Tranh quyền dựa thế Tàu Ô mập mờ
Ba Đình tụ mặt gian hờ
Phá tan Đất Nước, xác xơ dân thường

Hưng thời độc đảng Mán Mường
Bày mưu xáo thịt thê lương Lạc Hồng
Chính khí Việt, liệm mồ trông
Vận tàn Tổ Quốc, Non Sông rũ mòn !

Vivi
Norway 27.07/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s