Áo Vàng rũ lệ thu

Áo Vàng rũ lệ thu

Sầu thu rũ bóng hồn quê
Nước nhà tan nát, não nề lê dân !

Hạt mưa thu “Áo Vàng” thấm lạnh
Tiếng Non buồn hiu quạnh bơ vơ
Đầu xanh nhuộm trắng bạc phơ
Lê thân mòm mỏi rũ mờ trả vay

Chiếc Áo Vàng rũ tay mẹ vá
Bao xuân tàn sỏi đá lệ rơi
Thu về tơ rối bời bời
Bể dâu chữ “S”, thói đời cài tang

Sông núi nghiêng Áo Vàng Mẹ khoát
Nợ thân trai gánh vác quê hương
Sa trường máu đổ thê lương
Đêm đêm rũ lệ biên cương Mẹ chờ

Non sông úa, thu mờ nguyệt khuyết
Tuổi xuân sầu nước biếc bèo trôi
Mẹ buồn vá chỉ đường bôi
Áo Vàng rũ lệ thu bồi độc gian !

Vivi
Norway 31.7/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s