Rũ sầu Non Nước

Rũ sầu Non Nước

Nước non rũ bóng nước Non
Chí trai rũ nợ, tim son rũ sầu !

Thân áo trắng treo trời mây bạc
Rũ chí trai cài tạc tang dâu
Thuyền yêu chất những nỗi sầu
Núi Sông chao đổ chìm sâu giữa đàng

Nợ Nước Non mơ màng ảo rũ
Thế sự mù ru ngủ chia ly
Sĩ phu chí khí lụy quì
Trò đời danh lợi, sầu bi thảm nồng

Tổ Quốc tàn núi sông tơi tả
Nuốt lệ tràn lả chả bờ môi
Tình nhà nợ Nước tim côi
Mị thời rũ ảo phủ đồi bể dâu

Ngậm sầu nhớ buổi đầu bỡ ngỡ
Bước vào đời lở dở hoàng hôn
Tiếng yêu nặng trĩu môi hồng
Vòng tay Non Nước rũ nồng bi ai

Hoa trắng rụng lạc loài dang dở
Kỷ niệm yêu tan vỡ khắc sâu
Chôn vùi ký ức nợ đầu
Mộ đời mạt vận rũ sầu Nước Non !

Vivi
Norway 15.8/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s