Vay nợ thời gian

Vay nợ thời gian

Thời gian đi mãi không về
Đò tình vay nợ lỗi thề Nước Non !

Cho vay một nửa thời gian mộng
Để đốt thương đau đốt hững hờ
Năm tháng treo đầu con sóng động
Ru hoài một bóng ngóng bơ vơ

Em nửa vầng trăng rơi biển cả
Anh như chiếc lá giữa dòng trôi
Lênh đênh nửa kiếp tình đôi ngả
Lạc dấu tương tư lạc đỉnh đồi

Em đi để lại khung trời ảo
Để lại thời gian cháy ngậm ngùi
Để gánh ân tình buồn thảm não
Mình anh thầm đếm lệ khôn ngui

Xin vay một nửa thời gian vọng
Chỉ nửa thời gian thấm quá rồi
Trăm năm một nửa thời gian đọng
Vay nợ thời gian vay mãi thôi !

Vivi
Norway 26.8/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s