Từ khi

Từ khi

Từ khi tàn cuộc chiến tranh
Nhà tù mọc khắp rừng xanh đọa đày
Tình người đen trắng đổi thay
Cảnh đời trần ngục đắng cay vô lường

Ruộng vườn, làng xóm, phố phường
Thay tên đổi họ, đoạn trường ly tan
Nhà niêm bảng cấm lệ tràn
Chật đường ngang dọc hung tàn sân si

Từ khi lìa Tổ ra đi
Làm thân Chùm Gởi, lưu ly xứ người
Trắng đêm đếm hạt châu rơi
Ngẫm về quê Mẹ, ngục đời chưa tan

Vô tâm “Áo Gấm” về làng
Đau lòng tiếng Quốc gọi đàn xót xa
Vàng thau, hoa cỏ trộn pha
Mấy mươi năm vẫn trắng ngà đầu Non !

Vivi
Norway 29.8/2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s