Từ thu

Từ thu

Từ thu ta lỗi câu thề
Thuyền yêu lạc bến, ê hề mưa tang
Tương tư bóng đổ hai hàng
Sông Tương sóng vỗ, trăng vàng buồn tênh

Từ thu con nước gập ghềnh
Tố Như gửi phận lênh đênh giữa dòng
Duyên trời phận nước nợ đong
Trăm năm như đã vừa hong giấc sầu

Từ thu tang trắng bể dâu
Tóc xanh sương điểm bạc đầu trầm kha
Quốc than úa bóng trăng già
Bên bờ mi Mẹ, lệ nhòa trông con

Từ thu duyên nợ héo hon
Vườn hoa trinh nữ, gác son rêu mờ
Tình xưa rũ mộng hững hờ
Nhàu trang Non Nước, thẩn thờ mình ta !

Vivi
Norway 16.9.2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s