Thôi buồn

Thôi buồn

Buồn chi em cho thói đời nát lệ
Cho nụ hoa tàn úa cõi âm u
Cho bóng trăng chui trốn đáy ao tù
Cho tương tư kết trái tình bệnh tật

Buồn chi em cho dương trần úa đất
Cho lúa vàng bạc trắng liệm hồn thu
Cho thôn nữ gối ảo đêm sương mù
Cho bếp chiều cô đơn nhà hiu quạnh

Buồn chi em cho Nước Non rũ lạnh
Cho rũ tình nuối tiếc hồn Tố Như
Cho con tạo rũ ảo thời vô tư
Cho cõi đời hành khất già rũ mộng

Buồn chi em cho lệ hồng ủ động
Cho trời thu vàng úa liệm non sông
Cho học trò thơ vận lạc Tiên Rồng
Cho chính sử thiên thu đong trái nợ !

Vivi
Norway 26.9/2022

Advertisement

2 thoughts on “Thôi buồn

  1. Đã nhận ra trương mục Facebook của anh đăng tên “Hiếu Trương” cũng gởi lời kết bạn, anh đã xem chưa? Xin hòi âm nha 😉.
    Chúc luôn vui khỏe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s