Trăng thu rũ

Trăng thu rũ

Nửa ánh trăng thu bóng rũ
Treo đồi non nhủ bơ vơ
Thuyền yêu duyên lạc vô bờ
Não tình ly biệt, bạc phơ tóc thề

Trăng rũ não nề bạc lạnh
Lụy thời cô quạnh tan gia
Uyên ương lưu lạc lệ nhoà
Thâu đêm tựa gối, mộng vàng ươm mơ

Duyên nợ hề ! Hề tình mạt !
Rũ vầng trăng lạc bến xưa
Thuở nào thề hẹn duyên đưa
Thuở nào vắt giọt nợ thừa âm u

Rũ bóng trăng thu vọng nhủ
Rũ về ảo phủ năm nao
Cây si rũ lá lệ trào
Bạc non sử rũ, lao xao trăng mờ !

Vivi
Norway 27.9/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s