Lệ thu vàng

Lệ thu vàng

Nắng thu tắm lá vàng hiu hắt
Rừng xanh rũ lạnh ngắt tình thơ
Em về uống cạn hồn nắng tắt
Bỏ lại rừng thu ủ mộng khờ

Có gã si tình ngây ngất quá
Nhìn cây vàng úa lá lầm than
Nhấp thử ảo thu cay rất lạ
Buồn gom nợ rũ gửi mây ngàn

Rượu tình em tặng màu vàng rũ
Rũ như màu thu cũ năm nao
Hương vị rũ tâm men ấp ủ
Mà lòng anh nốc cạn rũ trào

Em như trăng giữa đêm thu khuyết
Lờ mờ soi rũ huyệt không tàn
Anh tìm mãi bóng hình tưởng tiếc
Chẳng thấy đâu ngoài lệ thu vàng !

Vivi
Norway 23.9/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s