Hưng thời

Hưng thời

Nằm chờ sung rụng nằm chờ
Trí gian sĩ gỗ, trí hờ sĩ nô !

Hưng thời bè đảng trí gian
Rước quân Tàu Cộng phá tan Sơn Hà
Rừng vàng biển bạc lệ nhòa
Thấm trang sử lạnh, nước nhà ngã nghiêng

Hưng thời nô sĩ mị điên
Tôn thờ Hồ Tặc, gông xiềng lê dân
Nòi Tộc Việt, kiếp phù vân
Bên bờ diệt chủng, xác thân liệm mồ

Trí Cộng hờ, sĩ Cộng nô
Mua quyền dựa thế Tàu Ô độc tà
Ba Đình tụ mặt quỉ ma
Bán buôn Đất Nước, xót xa dân lành

Hưng thời “hồ đảng” gian manh
Bày mưu xáo thịt hôi tanh máu hồng
Chính khí Việt, há ngồi trông
Vùng lên Phục Quốc non sông Lạc Hồng !

Vivi
Norway 18.10/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s