Tình yêu

Tình yêu

Chợt yêu chợt nhớ chợt thương
Nhớ thương đá tạc mộng thường cây si
Cây si Non Nước hữu tình
Hữu tình mang nặng bóng hình yêu thương

Yêu thương tim mãi vấn vương
Vấn vương nỗi nhớ tình thương đậm đà
Đậm đà thấu rõ Non xa
Non thương Nước nhớ gọi là tình yêu

Tình yêu đâu phải cánh diều
Tình yêu đâu phải hẹn nhiều mới yêu
Tình yêu nào thoảng gió chiều
Tình yêu đâu phải hiu hiu rũ sầu

Rũ sầu vọng tưới bể dâu
Bể dâu thầm kín ẩn sâu lòng đời
Lòng đời hiện hữu tình người
Tình người Non Nước nụ cười chân tâm !

Vivi
Norway 24.10/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s