Non nước sầu

Non nước sầu

Nước Non rũ bóng nước non
Chí trai đáp nợ, tim son Tộc Hồng !

Thân áo trắng treo trời mây bạc
Trót sinh nhầm vận mạt tang dâu
Giang Sơn chất nặng nỗi sầu
Bảo an Tổ Quốc tuyến đầu hiên ngang

Nợ nước non mơ màng ảo rũ
Thế sự mù ru ngủ lâm ly
Sĩ phu trí thức sá gì
Trò đời danh lợi, sầu bi quạt nồng

Tổ Quốc tàn núi sông tơi tả
Nuốt lệ tràn lả chả bờ môi
Tình nhà nợ Nước tim côi
Lê dân treo lửng giữa đồi bể dâu

Lòng tạc nhớ buổi đầu bỡ ngỡ
Bước vào đời lở dở hoàng hôn
Tiếng yêu nặng trĩu môi hồng
Vòng tay non nước ấm nồng bi ai

Áo trắng rũ lạc loài dang dở
Trang sử buồn tan vỡ chất sâu
Chôn vùi chính khí nợ đầu
Thế thời mạt vận, liệm sầu Nước Non !

Vivi
Norway 21.11/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s