Vuốt mặt dùm tôi

Vuốt mặt dùm tôi

Vuốt mặt dùm tôi nhìn cố hương
Tiếng Quốc than miệt mài không nghỉ
Buồn lương dân chôn đời độc trị
Sống nghẹn ngào sau lũy tre khô

Non nước hàn sóng lệ nhấp nhô
Ai có về cho xin tấm ảnh
Những làng quê con người bất hạnh
Lê cuộc đời buốt lạnh tấm thân

Xin đừng hát khúc nhạc phù vân
Nơi mả Hồ, Ba Đình, Hà Nội
Những nơi đó chứa đầy ác tội
Trang sử hồng chép vội vành tang

Biển rừng đau Non Nước rũ tàn
Giặc Cộng Đỏ họa sầu mạt kiếp
Đà quá rõ mị dân nối tiếp
Hủy Giang Sơn khủng khiếp lụy thời

Hãy vuốt mặt tạc dạ vàng phơi
Gọi cố hương hỡi ơi Việt Tộc
Gào một ngày sao tàn phai độc
Cho lê dân hưởng lộc bình an !

Vivi
Norway 23.11/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s