Đông nhớ cố hương

Đông nhớ cố hương

Cây úa cài hoa tuyết nở
Như gã lìa quê vắt nợ cố hương !

Lẻ loi hạt nắng bay qua
Góc trời lìa xứ, nụ hoa tuyết sầu
Nhớ quê ray rức bạc đầu
Xót thân chim mộng lạc bầy kêu sương

Vọng xa tiếng Quốc thê lương
Bên bờ Non Nước đoạn trường bi ai
Quê hương mưa lệ miệt mài
Mây tang phương bắc họa cài xót xa

Đứng giữa lòng, đất phù sa
Mà sao lệ ngấn quê Cha hai hàng
Cúi hôn đất khách lệ tràn
Ngửa trông quê Mẹ mây tang trắng trời

Chiều đông hoa tuyết buồn rơi
Chen qua kẽ nắng tơi bời cánh hoa
Như thân lìa xứ nhớ nhà
Nhặt hoa tuyết vỡ xót xa nửa đời !

Vivi
Norway 11.12/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s