Tuyệt tình thơ

Tuyệt tình thơ

Thơ thẩn bên bờ tình tuyệt vọng
Mây chiều lổ đổ ráng sầu hanh
Từng vầng mây úa lùa cô đọng
Rụng hạt tương tư biển lệ tràn

Anh đi tưới mộng trăng hờn lạnh
Tiếng Quốc sầu đong nghe não nề
Thuyền em đậu bến thơ hiu quạnh
Gác mái chèo phơi bóng nguyệt mờ

Gió giật thuyền chao thơ lạc vận
Dòng sông bạc mệnh rẽ duyên ta
Tình thơ nức nỡ sầu thơ thẩn
Tựa bóng tàn đêm ướt lệ nhòa

Duyên yêu tình tuyệt tương tư mộng
Chép nửa vần thơ tưới mộng chờ
Bến nước Sông Tương mây trắng lộng
Âm thầm vá nợ giữa dòng mơ

Trái mơ trái mộng trao tình lỡ
Em búi tóc chờ khách Tố Như
Trăm năm tưới lệ sầu hoa vỡ
Duyên ta đậu bến tuyệt tình thơ !

Vivi
Norway 12.12/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s